Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er ute på høring

Du kan gi innspill innen 30. oktober.

Politikerne i utvalg for grunnskole, barnehage og kultur i Lier har vedtatt å legge ut Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2022 til offentlig høring i fire uker.

Siste frist for å komme med innspill til planen er 30. oktober klokken 10.00.

Innspillene kan sendes til postmottak@lier.kommune.no

Her kan du få mer informasjon og lese hele planforslaget

Sist oppdatert: 08. mai 2018