Åpent møte om rv. 23 Linnes-E18

Statens vegvesen inviterer til åpent møte om prosjektet rv.23 Linnes-E18 på Haugestad 4. februar kl18.

Under møtet vil representanter fra vegvesenet orientere om prosjektet og om arbeidet med den såkalte Lierdiagonalen.

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Vegvesenet har delt ut nærinformasjon til beboerne i næromområdet. Denne informasjonen finner du nedenfor.

Nærinformasjon til beboere

Sist oppdatert: 08. mai 2018