Kommunalsjef Bente Gravdal er innvilget permisjon fra sin stilling i Lier, og begynner som utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud.

Rådmannen har gitt Bente Gravdal (bildet) permisjon fra stillingen som kommunalsjef i Lier kommune for å tiltre stillingen som utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud. 

Stillingen innebærer blant annet ledelse av Barnehage-, utdannings- og barnevernsavdelingen ved embedet. 

- Jeg tror det vil være veldig lærerikt å være hos Fylkesmannen, og gleder meg til å ta fatt på oppgavene der, sier Bente Gravdal.

Fratrer i midten av august 

Gravdal har vært kommunalsjef i Lier i syv år. De første fem årene med ansvar for skole og barnehage, og de siste to har hun også hatt ansvaret for helse, omsorg og velferd. Hun har tidligere vært rektor ved Gulskogen og Rødskog skole i Drammen og har videre 15 års erfaring fra Lier-skolen.

- Jeg er veldig takknemlig for mulighetene jeg har fått her i Lier, og jeg kommer til å savne å samarbeide med de dyktige og flinke folkene vi har her, fortsetter Bente.

Folkevalgte orientert

Bente Gravdal fratrer stillingen som kommunalsjef  fra cirka midten av august, og permisjonen varer ut 2017. Permisjonen er innvilget av rådmannen i forståelse med den folkevalgte ledelsen i Lier.

Det er ennå ikke avklart hvordan stillingen som kommunalsjef for tjenester skal erstattes. Rådmannen kommer nærmere tilbake til dette.