I august lanseres «Bibliotek i butikk» i Sylling. Biblioteksjef Lasse Henschien er spent på hvordan tilbudet blir mottatt.

Stadig færre voksne låner bøker ved Sylling bibliotekfilial, og biblioteket fungerer i praksis først og fremst som skolebibliotek for Sylling skole. Fra august 2015 endres derfor bibliotektilbudet.

Fra august etableres “Bibliotek i butikk”, foreløpig som en prøveordning for et år.

Tilbudet innebærer at innbyggerne i Sylling kan bestille bøker, lydbøker, filmer osv på Lier biblioteks nettsider, på e-post eller telefon. Materialet de låner kan hentes og leveres i dagligvareforretningen Spar i Sylling.

- Det blir spennende om «Bibliotek i butikk» blir brukt. Vi håper det kan være et brukervennlig og bra tilbud, sier biblioteksjef Lasse Henschien.

Nye bøker tre dager i uken

Målet med det nye bibliotektilbud er å tilby noe mer attraktivt og fremtidsrettet enn en lite benyttet filial. Butikk-biblioteket vil være tilgjengelig i hele butikkens åpningstid, det vil si klokken 0700-2300 hverdager og lørdag 0800-2000. Det legges opp til levering av materiell fra hovedbiblioteket til Sylling tre dager i uken.

Fortsatt skolebibliotek

Etter avtale mellom Lier bibliotek og Sylling skole overtar skolen bruksretten til biblioteklokalene fra skolestart 2015, og overtar samtidig alt inventar i lokalet og hele den delen av bok- og mediesamlingen som er beregnet på barn og ungdom. Fra samme tidspunkt overtar skolen driftsansvaret for biblioteket.

- På den måten sikrer vi et godt skolebibliotek til barn og unge i Sylling, fortsetter Henschien.

Den nye utlånsordningen i Sylling er en konsekvens av vedtaket i handlingsprogrammet 2015-18 om at Sylling bibliotek kun skal være skolebibliotek, og at øvrige ressurser overføres til hovedbiblioteket.

Kommer med bokkassen: Bibliotekssjef Lasse Henschien gleder seg til å komme med bokkassen til matbutikken Spar i Sylling. Foto: Lier kommune