Lier kommune gjennomfører nå brukerundersøkelse blant brukere og pårørende av kommunens tjenester innenfor helse- og omsorgsområdet.

Det er sendt ut invitasjon til cirka 1300 brukere og pårørende. Siste frist for å svare er mandag 15. juni 2015.

Brukerundersøkelser og oppfølgning av resultatene i dialog med brukergruppene gir viktig informasjon og tilbakemelding i arbeidet med å videreutvikle kommunens tjenester.

Det gjennomføres nå undersøkelser ved følgende tjenester/virksomheter:

 • Lierbyen dagsenter
 • Gifstad dagsenter
 • Hjemmetjenestene Ytre Lier hjemmetjenesten Øvre Lier
 • Liertun sykehjem
 • Nøstehagen bo- og omsorgssenter
 • Frogner sykehjem
 • Bratromveien og Frogner bofellesskap
 • Boliger
 • Helsestasjon
 • Rehabilitering (ergoterapi- og fysioterapi)
 • Psykisk helse (brukere 18 år eller eldre)

Deltakelse i undersøkelsene er frivillig. Alle besvarelser blir behandlet anonymt.

Når resultatene fra undersøkelsene er klare vil disse være tilgjengelig i de enkelte virksomheter for medarbeidere, brukere og pårørende.