Lier kommune inviterer til åpne folkemøter om kommunereformen siste uken i oktober.

Innbyggernes meninger er viktige for hvilke retningsvalg Lier kommune skal gjøre for fremtidens kommune.
Derfor håper vi at så mange som mulig deltar på disse møtene.

Dette er en fin anledning til å komme med innspill og synspunkter på hva dere mener
er viktig for Lier kommune 20-30 år frem i tid.

Mer informasjon om kommunereformen www.fremtidskommunen.no

Lier kommunes nyvalgte ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsker velkommen. I tillegg vil representanter fra administrasjonen være tilstede.

Møtetidspunkt:

  • 26.10 Sylling skole kl. 17.30-18.30
  • 26.10.Tranby skole, kantina kl. 19.30-20.30.
  • 29.10 Høvik skole – Auditorium 2. etg kl. 17.30 – 18.30
  • 29.10 Haugestad, storsalen kl. 19.30- 20.30

Velkommen!

Ønsker velkommen: Liers nye ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsker velkommen under folkemøtene.