Mandag 26. september innfører Statens vegvesen gjennomkjøring forbudt på strekningen fra Linnesstranda 38 til krysset med Røykenveien.

Det betyr at du ikke kan kjøre av rv. 23 ved Gilhusvegen, via Linnesstranda og ut på rv. 23 ved Linnes.  

Forbudet gjelder kun i retning Linnes (se rød pil).

Skiltene er satt opp slik at det skal være mulig å følge opp forbudet.

Du har kun lov til å kjøre gjennom det merkede området dersom du har et ærend her, for eksempel dersom du skal levere eller hente elever på skolen, skriver Statens vegvesen i et informasjonsskriv.

Årsaken til at det nå innføres et forbud er at Linnesstranda til tider er belastet med mye trafikk, og vegvesenet forventer at trafikken langs denne strekningen vil øke som følge av anleggsarbeidene på rv. 23.

Veien går blant annet forbi Gullaug skole, og forbudet innføres spesielt med hensyn til sikkerheten for barn og unge som skal til og fra skolen og barnehage.  

Det er usikkert hvor lenge forbudet kommer til å gjelde. Vegvesenet opplyser at det kommer an på hvordan trafiken i området utvikler seg, og vil komme tilbake med mer informasjon senere.

Her kan du lese informasjonsskrivet fra Statens vegvesen