Viva iks er ferdig med å utbedre grøftene i området nedenfor fotballbanen ved Sylling renseanlegg, melder selskapet onsdag 8.juni.

Viva iks har laget et nytt basseng som kan ta unna mer av vannet, skriver selskapet på sine nettsider. Sensor for nivåvarsling er også installert.

Det har vært luktplager i området de siste dagene. Viva iks jobber med å finne årsaken og fortsetter å ta jevnlige prøver. Prøvene fra renseanlegget har vært bra så langt, i følge selskapet. Dette bekreftes også av prøver tatt ellers i området.

Viva iks er i gang med å planlegge langsiktige tiltak for å bedre situasjonen ved Sylling renseanlegg.

Området vil fortsatt være sperret fordi Viva iks fortsatt tar prøver for å se om den midlertidige løsningen fungerer optimalt. Avsperringen opprettholdes etter avtale med kommuneoverlegen og kommunens forurensningsmyndighet.

Viva IKS vil orientere om situasjonen på møtet i Miljøutvalget i Lier kommune onsdag 8. juni 2016.

Bakgrunnsinformasjon:

Årsaken til at dette skjer er stor vannmengde til renseanlegget. Utløpsgrøftene som ligger under det avsperrede området har ikke tilstrekkelig kapasitet til å drenere vannmengden.

Forhåndsregler:

  • Ikke gå inn på avsperret område
  • Ikke la barn og dyr leke med vann eller sand/grus i avsperret område