Ordføreren la ut på sykkel for å møte innbyggerne på Gullaug tirsdag ettermiddag.

Selv om det ikke var veldig mange som stoppet for å ta opp saker, så fikk ordfører Gunn Cecilie Ringdal hilst på mange Gullaug-beboere utenfor Kiwi-butikken tirsdag.

Gjengrodd gangvei

Ordføreren hadde blant annet en lang og hyggelig samtale med Astrid Høstmælingen (bildet). 

Høstmælingen ønsket blant annet å ta opp behovet for å kviste og rydde en gangvei fra Linnesbakken mot Brinken. 

Gangveien har blitt forsømt i flere år og er nærmest gjengrodd.

Tok kontakt med VIVA

Etter sykkelrundturen tok ordføreren denne saken opp med kommunalsjef Synnøve Tovsrud. Hun har varslet Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA), som nå lover å følge opp saken.

Her er gangstien som trenger en ryddejobb.