Tall fra Norsk Familieøkonomi viser at huseier-avgiftene i Lier ligger på under halvparten av landets dyreste kommune.

Norsk Familieøkonomi har undersøkt kostnadsnivået i norske kommuner. I undersøkelsen er det de reviderte Kostra-tallene i Statistisk sentralbyrå som er brukt, og der ser man på hvor mye en gjennomsnittlig husstand betaler i avgifter på vann, avløp, renovasjon, feiing og eventuelt eiendomsskatt.

Sola kommune havner helt på topp i undersøkelsen med en samlet avgiftsnivå på 5.269 kroner pr. år, mens Gjemnes kommune i Møre og Romsdal er på bunnplass med et samlet avgiftsnivå på 21.008 kroner pr. år

Godt under landsgjennomsnittet

Lier kommune legger seg inn på 107. plass på listen med et avgiftsnivå på 10.274 kroner pr. år, og ligger dermed på grensen til å havne blant den fjerdedelen som utgjør de rimeligste kommunene i landet. Lier har som kjent ikke eiendomsskatt og får godt betalt for det i denne undersøkelsen, og ligger godt under landsgjennomsnittet når disse fem avgiftene vurderes under ett.

Landsgjennomsnittet i denne undersøkelsen er et avgiftsnivå på 12.468 kroner pr. år.

- Denne undersøkelsen er en hyggelig bekreftelse på at huseieravgiftene ligger på et rimelig nivå, landet sett under ett. Eiendomsskatt har ikke vært aktuelt i Lier frem til nå, der er kommunestyrets signal entydig. Det har selvsagt stor betydning for den summen huseierne må betale i løpet av et år, kommenterer Lier-rådmann Hans-Petter Christensen.

LES OGSÅ: Vann- og avløpstjenester betales av innbyggerne

Brukerne betaler

Flere av avgiftene er basert på det såkalte selvkostprinsippet, det betyr at det er brukerne som skal betale kostnaden for å drifte tjenestene.

- Spesielt vann- og avløpsgebyrene vil variere mye mellom kommunene. De beregnes ut fra hvilke utgifter kommuner har til blant annet å legge nye og skifte ut gamle rør, vedlikeholde og drifte renseanlegg. Det innebærer at en kommune i vekst ofte vil oppleve mye høyere kommunale gebyrer i perioder enn hva som er tilfelle i områder der presset er mindre – og begrenset behov for vedlikehold, poengterer Lier-rådmannen.

Beregningene fra Norsk Familieøkonomi er basert på en standard enebolig på 120 kvadratmeter. Du kan lese mer om undersøkelsen her: http://www.norskfamilie.no/aktuelt/2016/jul/19/her-er-de-dyreste-og-billigste-kommunene/

LES OGSÅ: Gode Lier-resultater i Kommunetesten