Innbyggerne i Lier bidrar til gode tjenester i kommunen. Se oversikten!