Alle barn i Lier født i 2012 skal meldes inn i grunnskolen for å begynne på 1. trinn høsten 2018.

Elever som har utsatt skolestart meldes også inn.

Du får digital post

Alle hjem får tilsendt et brev digitalt fra sin nærskole. I brevet fra skolen vil det gå fram hvordan foresatte skal gi  nødvendige opplysninger til skolen. Her kan du lese mer om digital post fra kommunen.

Skolene vil kunne være behjelpelig med veiledning eller annen hjelp.

Husk fristen!

  • Frist for å sende opplysninger til skolen er 8. desember 2017.

Her er skjema som benyttes til innmelding

Grunnskolene i Lier kommune