La ned blomster ved minnesteinen

Fem år siden 22. juli-terroren rammet Norge.

Fungerende rådmann Bente Gravdal la ned blomster ved minnesteinen og minnetreet på Svangstrand i Sylling til minne om alle som er berørte av 22. juli-angrepet. Svangstrand var arena for Lier kommunes minnemarkering etter 22. juli 2011.

Varm hilsen til alle som er berørt.

Sist oppdatert: 08. mai 2018