Handlingsprogrammet for 2016-2019, økonomiplan og budsjett ble vedtatt av kommunestyret tirsdag 15.desember.