Lier-budsjettet vedtatt

Handlingsprogrammet for 2016-2019, økonomiplan og budsjett ble vedtatt av kommunestyret tirsdag 15.desember.

Etter den tradisjonelle budsjettdebatten, som varte i over to timer, ble til slutt fellesforslaget fra Høyre, Senterpartiet, Venstre og KrF vedtatt med 26 stemmer mot 23 stemmer.

Fellesforslaget fra H, Sp, V og Krf som ble vedtatt

Budsjettforslag Ap

Budsjettforslag Frp

Budsjettforslag SV

Budsjettforslag MDG

Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2016-2019

Sist oppdatert: 08. mai 2018