Lier kommune er nominert til Årets lærebedrift 2015 i Buskerud. Vinneren kåres 4. februar.

I full gang: Disse lærlingene er blant dem som er i gang i Lier kommune. Foto: Lier kommune

Prisen for Årets lærebedrift deles for første gang ut i Buskerud 4. februar under Buskerud fylkeskommunes prisaften i fylkeshuset.

I Buskerud er det opplæringsaktivitet i 100 lærefag fordelt på over 1000 lærebedrifter. Prisen deles ut til en selvstendig lærebedrift eller en medlemsbedrift i et opplæringskontor som har utmerket seg i arbeidet med å utdanne lærlinger/lærekandidater.

I tillegg til Lier kommune er også Aker Solution, Krødern elektro og Albjerk Bil Drammen nominert til prisen. 

Prisen består av et diplom, blomster og en overraskelse.

Juryens begrunnelse

I begrunnelsen fra juryen, som er hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen, heter det:

  • Lier kommune har tatt inn lærlinger i 20 år innenfor helse, omsorg, barnehager og skoler. De siste årene har de satset på flere lærlinger og har pr i dag 27 lærlinger fordelt på seks fag.
  • Kommunen har nå flere enn 1 lærling pr 1000 innbyggere som er målsettingen til KS.
    Kommunestyret har vedtatt videre satsing på lærlinger for å dekke fremtidig behov for fagarbeidere.
  • Kommunen har arbeidet systematisk med rekruttering og samarbeid med Lier videregående skole, har skolert mer enn 100 instruktører og kan vise til gode resultater til fagprøven.
  • Lærlingene har i alle fag gitt gode tilbakemeldinger til Kommunenes Opplæringskontor om god oppfølging og godt arbeidsmiljø i virksomhetene. Lier kommune er en av eierne av Kommunenes opplæringskontor».