Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddsordningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2017.

Søknadsfrist er 2.desember 2016.

Kontaktperson i kommunen er:

Ungdomsrådgiver, Kultur og fritid
Yngvild Mehren Nystrøm, tlf: 456 13 716
ymn@lier.kommune.no

Kulturrådgiver/ fagkoordinator ungdom, Kultur og fritid
Katrine Smemo Granlund, tlf: 32 22 02 53
ksg@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 21. november 2016