NAV Lier flyttet til Dølasletta på Tranby 3. mai. Både brukere og ansatte er fornøyd med de nye lokalene.

- I løpet av de første tre ukene har vi ikke mottatt én eneste skriftlig klage fra brukere på at vi har flyttet fra Lierbyen til Tranby. Det virker som de fleste er fornøyd med de nye lokalene på Tranby, forteller leder i NAV Lier, Jan Kåre Melsæther.

 

Ordfører-omvisning

Onsdag 25. mai var ordfører Gunn Cecilie Ringdal på omvisning i de nye lokalene sammen med velferdsjefen i Lier, Sissel Karin Haavaag. Nå kan NAV Lier tilby bedre forhold i veiledningssenteret, der folk kommer inn når de kommer på besøk. I tillegg er det flere samtalerom, grupperom og møterom. 

- Nå kan vi arrangere kurs, jobbmesser og andre arrangementer som vi tidligere ikke kunne gjennomføre i egne lokaler, forteller Jan Kåre Melsæther.

Ny stortingsmelding

De 41 NAV-ansatte har dermed gode arbeidsforhold slik at de kan gjøre en god jobb for de mange brukerne.

Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding som inneholder forslag til en lang rekke tiltak som skal gjøre NAV bedre i stand til å få folk ut i jobb.

Blant tiltakene som regjeringen foreslår, er bedre informasjon til arbeidssøkere, tettere kontakt med arbeidsgivere, flere selvbetjeningsløsninger, mer ressurser til oppfølging, prioritering av unge og tydeligere krav til aktivitet for å kunne motta støtte.

Rigget for fremtiden

På flere av disse punktene er NAV Lier allerede godt i gang, og har på mange måter tyvstartet litt på den nye reformen.

- Vi har rigget organisasjonen vår for en nye krav og endringer som vi vet kommer. Vi har et dedikert ungdomsteam som følger opp unge brukere tett. Nesten alle unge brukere er i aktivitet. Snart kjører vi gang med jobbmesser i egne lokaler. NAV Lier er en av de beste i landet på å få arbeidsledige EØS-borgere tilbake i jobb, for å nevne noe av det vi jobber godt med, sier Jan Kåre Melsæther, som startet i jobben som NAV-leder i januar.

 «Look to Lier»

Lier-ordføreren er veldig fornøyd med at NAV-kontoret på Tranby møter fremtiden med en fremoverlent holdning.
- NAV Lier har på mange måter tyvstartet på de forslagene som ligger i den nye NAV-meldingen. Resultatene de kan vise til er veldig gode, og med en ny organisasjon i nye lokaler så ser dette veldig bra ut. Her er det bare for NAV sentralt å se på hvor godt de ansatte i Lier jobber. Veldig interessant å se de nye lokalene og høre hvordan de ser på situasjonen fremover, sier Gunn Cecilie Ringdal.