Anja Hoff startet 1. juni i den nyopprettede stillingen som demenskoordinator i Lier kommune

Det er en snau måned siden hun startet jobben som demenskoordinator i Lier kommune.

Anja Hoff gleder seg til å ta fatt på jobben, og håper å kunne utgjøre en forskjell for både personer med demens og pårørende.

- Spennende stilling

Hun bor på Tranby og jobbet noen år på Liertun før hun for ni år siden skiftet beite til Oslo Universitetssykehus, der hun jobbet som ledende spesialsykepleier på alderspsykiatrisk døgnavdeling.

Der tok hun videreutdanning og landet en master i psykisk helsearbeid med fokus på samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Da hun så at det var en spennende stilling ledig i kommunen hun selv bor i, følte hun tiden var moden for å søke.

- Jeg var klar for nye utfordringer, og synes det var spennende å kunne være med på å bygge opp en ny funksjon i Lier kommune, forteller Anja Hoff.

Lavterskeltilbud

Hun er veldig opptatt av at demenskoordinatoren skal være et lavterskeltilbud. Kontordøren på Fosshagen er åpen for de som trenger hjelp, veiledning eller noen å prate med.

- Det skal være lett å komme i kontakt med meg, enten på telefon, epost eller ved å komme innom kontoret. Jeg skal jobbe med demensutredning i samarbeid med fastlegen og bidra med kartlegging. Men jeg brenner også veldig for å bistå de pårørende i den situasjonen de står i. De trenger kontinuerlig oppfølging, og jeg håper vi kan få til flere tilbud som pårørendeskole, samtalegrupper, individuelle samtaler, hjemmebesøk – og ikke minst det å være en støttespiller for pårørende og pasienter, forteller Anja Hoff.

- Ta kontakt!

- Ikke nøl med å ta kontakt med meg hvis du har spørsmål eller trenger råd eller veiledning. Jeg er her for å hjelpe, sier demenskoordinator Anja Hoff.

Anja Hoff er ny demenskoordinator i Lier kommune.