5.april inviterer ordfører Gunn Cecilie Ringdal til nettmøte om det er greit å betale bompenger hvis du slipper å sitte i kø og det blir bedre kollektivtilbud.

"Ordføreren på krakk" er et veletablert fenomen i Lier kommune. Ordfører Gunn Cecilie Ringdal har sagt at hun vil bytte ut krakken med en el-sykkel, og nå utvider hun med nettmøter om forskjellige tema.

- Åpenhet og tilgjengelighet er viktig. Jeg ønsker å møte innbyggerne på nett fordi for mange er digitale kanaler en helt naturlig arena for dialog, sier ordføreren.

Nettmøtet vil skje på Lier kommune sin Facebook-side.

  • Dato for neste møte: 5. april 2016
  • Tidspunkt: Ordføreren svarer spørsmål og innspill fra klokken 13.30-15
  • Du kan sende inn innspill og spørsmål både i forkant og underveis i møtet.

Tema 5. april er Buskerudbypakke 2 - og om dere er villige til å betale bompenger hvis du slipper å sitte i kø og det blir bedre kollektivtilbud.

Send inn dine innspill til e-post: gronnelier@lier.kommune.no

Plan for nettmøter våren 2016:

  • 5. april: Buskerudbypakke 2 – Er det greit å betale bompenger hvis du slipper å sitte i kø?
  • 26.mai: Fjordbyen – Hvordan skal vi sammen skape Norges første grønne by?
  • 14. juni: Lierbyen – hvordan skaper vi sammen et hyggelig og kreativt sentrum?