I forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet vedtok kommunestyret i Lier nye priser og gebyrer for 2016.