For å sikre jevn og god vannkvalitet til innbyggerne, foretas rutinemessig spyling og rengjøring av det kommunale ledningsnettet i Lier i perioden 23. til 27. mai.

Det melder VIVA IKS på sine nettsider.

Rengjøringen av hovedvannledningsnettet i deler av Lier vil foregå i disse områdene:

• Røykenveien 8 til og med området Lahelldammen
• Solliveien – Sollibakken – Kvernbakken til nr. 39
• Haragarn – Fjordsvingen – Ankeret 1 – Engersand
• Furusetveien – Siporexveien
• Bergliveien – Mørkveien
• Lahelldammen – Øvre Lahellvei

23. - 27. mai

Spylingen vil foregå i følgende tidsrom:

Mandag 23. mai til lørdag 24. mai, mellom kl. 21:00 og kl. 06:00.
Tirsdag 24. mai til onsdag 25.mai, mellom kl. 19:00 og 06:00
Onsdag 25. mai til torsdag 26. mai, mellom 19:00 og 06:00
Torsdag 26. mai til fredag 27. mai, mellom 21:00 og 06:00

Beboere og virksomheter i disse områdene vil i tidsrommet kunne merke avstengt vanntilførsel, dårlig trykk og misfarget vann. I tillegg må det påregnes at vannet er misfarget utover varslet tidsrom.

Gode råd

VIVA IKS gir disse rådene til kundene før, under og etter spyling:

• Sørge for at alle i husstanden og ansatte i virksomheten er informert
• Tappe opp vann til bruk i toaletter og annet
• Unngå bruk av vask/oppvaskmaskiner i varslet periode
• Vask/oppvaskmaskiner bør ikke brukes på formiddagen etter nattspyling.
• Steng helst utvendig eller innvendig hovedstoppekran
• Næring/virksomheter som bruker kjøleanlegg med vanntilkobling, eller har annen automatisk tapping, bør stenge av disse.
• Etter spyling bør første kaldtvannskran åpnes og deretter kan hovedstoppekranen åpnes.
• La det renne inntil vannet er rent og uten luft.

Berørte abonnenter varsles direkte med SMS/talemelding.

Les hele saken på her.