Saksdokumentene til de politiske møtene i Lier kommune i oktober er nå klare.

Alle politiske møter er åpne for publikum, og publikum har anledning til å stille spørsmål i forkant.

Sakslistene finner du i vår innsynsløsning.

Planutvalget og grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget har møter 20.oktober.

Miljøutvalget og helse-,sosial- og omsorgs har møter 21. oktober.

Formannskapet 22.oktober.

22. oktober er det også møte i styringsgruppen for kommunereformen og politisk ledermøte i etterkant av formannskapsmøtet.

Kommunestyret har møte 3.november.

Alle møtene starter klokken 18.00.