I disse dager begynner utdelingen av avfallsbeholder til å kaste glass og metall til husstander i Lier.

Denne uken og frem til mai skal Renovasjonsselskapet for Drammensregionen dele ut glass- og metallbeholdere i Lier.

Det betyr at du må gjøre plass til en ekstra avfallsbeholder, og at det blir enklere å sortere riktig. Den nye henteordningen gjør at 18 returpunkter i Lier etterhvert vil bli lagt ned.

Les mer om de nye avfallsbeholderne for glass og metall

Første innsamlingsdag blir i 4-9 uker etter at bebolderne er på plass.

Glass og metall skal hentes på samme ukedag som det hentes papir.