Søknad om ny utslippstillatelse fra Sylling renseanlegg

Lier kommune ved Viva IKS søker om nytt utslippspunkt og ny utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Viva IKS har nå oversendt søknaden til Lier kommune for behandling. Dokumentene kan leses i lenkene under.

Søknadsskjema Sylling RA

Vedlegg til utslippssøknad

Høringsbrev

Rapport for vurdering av resipient

Alle som ønsker det kan sende innspill i saken innen 13. desember 2016.

Innspill kan sendes som e-post eller brevpost til Lier kommune, postmottak@lier.kommune.no eller Postboks 205, 3401 Lier.

Sist oppdatert: 08. mai 2018