Sosialhjelpmottakere får bedre hjelp

Nå lanseres en ny veiviser for økonomisk sosialhjelp.

– NAV får mange henvendelser fra personer som har spørsmål om søknaden og hva de trenger å legge ved. Nå kan du finne gode svar i veiviseren og være bedre forberedt når du tar kontakt med oss, sier Camilla Dahl i prosjektet Digisos.

Du finner den nye veiviseren via boksen «Hva er din situasjon» på forsiden av nav.no. Se veiviseren for økonomisk sosialhjelp.

Andre muligheter

I veiviseren finner du også informasjon om andre muligheter enn økonomisk sosialhjelp. Både ordninger og stønader i og utenfor NAV er med, for eksempel bostøtte gjennom Husbanken, som er aktuelt for mange.

– Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få fra NAV og andre instanser. Vi håper veiviseren vil inspirere til å finne nye muligheter, sier Dahl.

Veiviseren er laget spesielt for de som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, ungdom og barnefamilier.

Her finner du mer informasjon om NAV Lier.

Sist oppdatert: 05. juli 2017