Viva IKS skal gjennomføre spyling av vannledningnettet i Lierskogen-området 15. og 16. november.

For å sikre jevn og god vannkvalitet foretas spyling av det kommunale vannledningnettet natt til onsdag og torsdag denne uke i Lierskogen-området.

Spylingen vil foregå: Tirsdag 15. og onsdag 16. november fra klokken 21.00 til klokken 06.00, melder Viva IKS på sine nettsider

Alle abonnenter og virksomheter i hvert område blir varslet via telefonmelding eller SMS. Disse vil i tidsrommet kunne merke avstengt vanntilførsel, dårlig trykk og misfarget vann. Det anbefales at abonnenten stenger hovedkranen i det tidsrommet arbeidet pågår. La kaldtvannet renne til det er klart når det er tilbake, informerer Viva IKS. 

Les mer på nettsidene til Viva IKS.