Lier er rangert på 14. plass i landet i kommune-NM 2016, som er utarbeidet av NHO.

NHO utarbeider hvert år en rangering de har valgt å kalle for kommune-NM. Der rangerer NHO kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi og kommunal økonomi. Kommune-NM 2016 er i all hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2015.

Lier har hatt en jevnt høy plassering i kommune-NM de seneste årene.

I kommune-NM 2016 er Lier plassert på 14. plass av 428 norske kommuner, det er den samme plassen Lier hadde i 2015.

Fem hovedområdet vektlegges

I kommune-NM er det hovedområdene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi som vektlegges.

Lier kommune er på 14. plass totalt i kommune-NM, men rangeres slik i de fem hovedområdene (på landsbasis av 428 kommuner):

  • Kommunal økonomi: 5. plass
  • Næringsliv: 8. plass
  • Arbeidsmarked: 11. plass
  • Demografi: 74. plass
  • Kompetanse: 88. plass

- Jevnt gode over tid

De siste fem årene har Lier hatt plasseringer helt i toppsjiktet og vekslet mellom å inneha 13. og 14. plassen totalt på landsbasis. Det er faktisk bare Kongsberg som er bedre i Buskerud i totaloversikten.

Dette er resultater som Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal naturlig nok er svært glad for:

- Lier har vært jevnt gode i kommune-NM over mange år, og det viser at vi er en robust og solid kommune. Vi er best i Buskerud på områdene næringsliv, arbeidsmarked og kommunal økonomi. Dette er resultater vi skal være svært stolte av, kommenterer Gunn Cecilie Ringdal.

Selv om kommunen kan vise til gode resultater, så jobbes det for å styrke Lier ytterilgere - spesielt for næringslivet.

- Vi jobber nå med strategisk næringsplan og utviklingen av Fjordbyen, der vi skal satse på Liers identitet for å sikre en god og helhetlig utvikling. På den måten blir Lier en god kommune å bo og leve i - også i årene som kommer, sier Lier-ordføreren.

Her kan du selv studere resultatet til Lier kommune i kommune-NM