På grunn av mulig forurensing har kommuneoverlegen i Lier og Tilsynskontoret for små avløpsanlegg besluttet å stenge fotballbanen og gangveien ved Sylling renseanlegg.

Det er tatt prøver som påviste bakterier og området er derfor stengt inntil videre.

Det har blitt tatt prøver som påviste bakterier og området er derfor avstengt inntil videre. Dette er et problem som har vedvart over tid og som er godt kjent.

Årsaken til at dette skjer er stor vannmengde til renseanlegget. Utløpsgrøftene som ligger under det avsperrede området har ikke tilstrekkelig kapasitet til å drenere vannmengden.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus understreker at det ikke er bakterier i drikkevannet.

Viva IKS vil henge opp informasjonsskriv ved sperringene og beboere i området vil få informasjon i posten.

Forhåndsregler:

  • Ikke gå inn på avsperret område
  • Ikke la barn og dyr leke med verken vann eller sand/grus i avsperret område

Tiltak som iverksettes

  • Området har blitt sperret av med gjerde
  • En sensor skal plasseres i kummen som varsler når det er fare for at den renner over
  • Jevnlig vedlikehold av dreneringskummer
  • Gravearbeid for utbedring av grøfter er i gang

Området vil være stengt inntil kommuneoverlegen, kommunens forurensningsmyndighet og Viva IKS har godkjent nye prøver og tiltak er utbedret.

Les informasjonen fra Viva IKS.

Bildet viser et oppdatert kart over området.