Etter ønske fra kommunestyret blir det ikke mulig å følge møtet 21.juni på nett. Video fra møtet blir lagt ut 22.juni.

I reglementet for folkevalgte organer i Lier kommune har kommunens politikere bestemt at det skal gjøres lyd- og bildeopptak fra kommunestyremøtene og at opptakene, av hensyn til personvernet, publiseres i etterkant av møtet.

Administrasjonen mente dette var ivaretatt med å sende med en forsinkelse, men etter et møte mellom gruppelederne ble det besluttet å avbryte sendingen. Videoen fra møtet blir lagt ut 22.juni.

Gruppeleder for Høyre Søren Falch Zapffe ba samtidig om en politisk sak om formuleringen av punktet i det politiske reglementet som omhandler nett-overføring.

Her finner du sakspapirer til møtet 21. juni. Møtet starter som vanlig kl18 og er på Haugestad.