Hva skal den nye kommunen hete hvis Lier slår seg sammen med andre kommuner? Og blir det bedre i en ny kommune?

Ordfører Helene Justad (H) og kommunalsjef Einar Jørstad fikk mange spørsmål da de holdt foredrag for 9. og 10.trinn om kommunereformen på Høvik skole mandag 7. september.

- Etter at jeg har hørt på dem i dag, ser jeg litt annerledes på kommunereformen. Det var interessant å høre på dem snakke om hvilke utfordringer som vil komme i fremtiden, sier Andrine Kolloen Johnsen (14).

Prosjekt samfunnsfag

Som en del av prosessen med å involvere liungene i kommunereformen, har Lier kommune laget et eget skoleprosjekt i samfunnsfag for 9.-og 10.trinn og de videregående skolene i Lier. Prosjekt samfunnsfag består både av at elevene skal lære om hva en kommune er og om kommunereformen, og ikke minst at elevene skal få komme med sine innspill.

Innspillene fra ungdommene blir en del av den politiske saken som kommunestyret skal behandle. Skoleopplegget er sydd sammen av Einar Jørstad, rådgiver Marianne Støa og lærere fra skolene, blant annet samfunnsfagslærer Rannveig Ramvik på Høvik. Og skal vi tro Høvik-elevene, har de truffet blink. 

- Jeg lærte en del nytt i dag om hva kommunen faktisk har ansvar for som man ikke tenker over til vanlig. Men jeg vil fortsatt at Lier skal fortsette bare å være Lier, sier Martine Bredli (14), og får støtte av klassevenninnen Anette Johansen (14).

- Jeg bor på Nøste, men sier at jeg er fra Lier. Det er dét som er viktig, smiler Anette.

Dialog: Einar Jørstad og ordfører Helene Justad fikk flere spørsmål fra Andrine Kolloen Johnsen (f.v.), Martine Bredli og Anette Johansen. Foto: Lier kommune  - klikk på bildene, så blir de større

Nabokommuner lærer av Lier

Andre spørsmål som ordføreren og kommunalsjefen måtte svar på, var blant annet om mange vil miste jobben ved en kommunesammenslåing, om hva som skjer med Lier-bunaden og om en stor kommune vil hjelpe med å løse problemene i en liten kommune hvis de blir slått sammen. Og på spørsmålet om nytt kommunenavn, var kommunalsjef Einar Jørstad tydelig.

- Det er noe politikerne må tenke på så fort de planlegger å slå seg sammen med en annen kommune. 

Flere av nabokommunene har latt seg inspirere av skoleopplegget til Lier. Blant andre Asker, Bærum, Nedre Eiker og Drammen planlegger tilsvarende prosjekter.

- Det er gøy at nabokommunene synes at opplegget vårt er bra, sier Einar Jørstad med et smil.

Bred medvirkning

Ordfører Helene Justad understreket overfor elevene at det er viktig at så mange som mulig av innbyggerne i Lier blir involvert i arbeidet med kommunereformen.

Det har allerede vært gjennomført en representativ innbyggerundersøkelse, der 800 liunger har sagt sitt. Utover høsten vil det bli arrangert folkemøter og Lier kommune har også laget en egen nettside der du kan finne informasjon om kommunereformen.