Tallene for forhåndsstemmene i Lier blir presentert kl. 21.00. Grovtellingen fra kretsene vil komme forløpende fra cirka kl. 22.30.

Lier kommune har 18 400 stemmeberettigede innbyggere, og sent mandag kveld får vi vite hvem de ønsker skal styre Lier kommune de neste fire årene.

Fra kl. 21.00: Oppdatert oversikt over valgresultatet for kretsene i Lier.

Valgresultat og mandatfordeling Lier kommune 2011

Forhåndstemmer Lier kommune:

  Total
Fremskrittspartiet FRP 189
Venstre V 82
Senterpartiet SP 106
Sosialistisk Venstreparti SV 48
Arbeiderpartiet A 654
Høyre H 694
Kristelig Folkeparti KRF 57
Miljøpartiet De Grønne MDG 90
Stemmesedler til fordeling  1920
Blanke stemmer  9

Mandater etter forhåndsstemmene:

H: 18
Ap: 17
Frp 5
Sp: 3
MDG: 2
Venstre: 2
Krf 1
SV: 1

 

Brukte stemmeretten: Mutallip Saydulla (t.v.) og Gulzar Mutallip var blant dem som brukte stemmeretten sin på Haugestad 14. september. Foto: Lier kommune