Etter å ha vært stengt deler av sommeren, er Vestsideveien nå åpnet for trafikk igjen.

Statens vegvesen skal bygge gang- og sykkelvei mellom Bilbo og Linjeveien langs Vestsideveien. Dette prosjektet skal være ferdig høsten 2017, men på grunn av gravearbeider måtte deler av Vestsideveien stenges helt for trafikk fra 27. juni.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Arne Gunnar Sem, forteller at arbeidet har gått bra i sommer, og at byggeprosjekter følger fremdriftsplanen.

- Vi er godt fornøyd, både med egen innsats og arbeidet til entreprenøren. Arbeidet har fulgt fremdriftsplanen, noe som gjør at vi kan åpne opp veien igjen nå, sier Arne Gunnar Sem.

Vestsideveien er allerede åpnet opp for trafikk, men det blir fortsatt mye arbeid og anleggstrafikk på veien. 

- Hele prosjektet er ikke ferdig før høsten 2017, så det blir trafikale begrensninger på veien fremover. Men det blir mulig å kjøre der, med med noen restriksjoner. Kan hende at vi må ha opp et trafikklys, forteller Sem.

Oppfordringen er klar til bilistene: Ta hensyn både til anleggsarbeiderne og myke trafikanter.

LES OGSÅ: Ny gang- og sykkelvei langs Vestsideveien