Åpent høringsmøte om ny helse-, omsorgs- og velferdsplan