I forbindelse med ny temaplan for helse, omsorg og velferd arrangeres det et åpent innspillsmøte på Haugestad onsdag 3. mai klokken 18.00.

Lier kommune er i gang med å lage temaplan for helse, omsorg og velferdsområdet.

Det inviteres til åpent innspillsmøte 3. mai fra kl 18.00 – ca kl 19.30 på Haugestad.

Program for møtet:

- Velkommen,  planprosessen og arbeidsformen

- Kort presentasjon av kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet

- Oppdeling i bord/rom med mulighet for spørsmål og innspill til planarbeidet

- Oppsummering 

Vel møtt!

Klikk deg inn her for å lese dokumentet "Kunnskapsgrunnlag for ny Helse, omsorgs- og velferdsplan"

Se hele programmet for det åpne møtet