Lier kommune inviterer til åpne møter der publikum får mulighet til å komme med innspill til skolebehovsplanen for Lierskolen.
Hvordan skal kommunen møte fremtidig behov for vekst og ny skolekapasitet basert på en god pedagogisk plattform for Lierskolen?
 
Det inviteres til åpne møter med mulighet for innspill til arbeidet med skolebehovsplanen.
 
Møtene gjennomføres:
22.5: Torget på Høvik skole
24.5: Sylling skole aula
28.5: Samlingssalen på Hegg skole
30.5: Kantina på Tranby skole
 
Alle møtene starter klokken 18.00 og slutter klokken 19.30.
 
Vi ser på ulike alternativer for å møte fremtidig behov. Innspillene som kommer inn under møtene tas med i det videre arbeidet. Endelig forslag til skolebehovsplan vil foreligge mot slutten av året.
 
Arbeidet som gjøres bygger blant annet på en gjennomført skolebehovsanalyse, som dere kan lese her: http://www.lier.kommune.no/globalassets/04.-bildegalleri/aktuelt/rapport_skolebehovsanalyse-for-lier-kommune.pdf