Fristen for å svare er 31. mai.

Lier kommune gjennomfører nå brukerundersøkelse for alle barnehagene og skolefritidsordningene (SFO) i Lier.

Det er sendt ut invitasjon om å delta i undersøkelsen til over 1500 foresatte til barn i de private og kommunale barnehagene og nesten 1000 foresatte til barn i SFOene.

Undersøkelsen gjennomføres i mai, siste frist for å svare er 31. mai.