Fristen for å søke om barnehageplass i Lier fra høsten 2017 er onsdag 1. mars.

Opplysninger om de ulike barnehagene i Lier finner ved å klikke på denne lenken.

Barnehageplass søkes elektronisk.

Når søknaden er lagt inn, blir den registrert i kommunens datasystem. Du mottar elektronisk melding om at vi har mottatt søknaden når den er godkjent.

Søknaden er registrert til barnet blir tildelt plass. Det er derfor ikke nødvendig å søke på nytt. Ønsker du å gjøre endringer på det innlagte søknadsskjemaet, kan dette gjøres elektronisk, innlogging med MinID/BankID.

I perioden for hovedopptak, 1. mars til 1. april er portalen stengt for endringer.

Søkere som ikke har tilgang til internett, kan få hjelp i den enkelte barnehage eller på helsestasjonen. Ved kommunens servicetorg er det tilgjengelig datamaskin som kan benyttes.

Barn som har fylt et år innen utgangen av november har rett på barnehageplass. Forutsetningen er at det er søkt innen fristen for hovedopptak – 01.03.17, med startdato senest i utgangen av november. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt, ikke til en enkelt barnehage. Takkes det nei til tilbudet mister barnet retten til barnehageplass, men kan fortsatt stå på søkerliste til ønsket barnehage.

Tilbud om barnehageplass sendes ut elektronisk til oppgitt e-postadresse på hovedsøker. Svar etter hovedopptaket sendes ut fortløpende fram til 01.06.17.

Søknader som registreres etter søknadsfristen for hovedopptak 01.03.2017, blir behandlet ved ledige barnehageplasser etter at hovedopptaket er ferdig.