Ordfører Gunn Cecilie Ringdal vil gjerne vite hva som skal til for at du vil bytte ut noen bilturer med turer på sykkelen.

- Sykling er bra for både kropp, sjel, sinn og miljø!, poengterer Lier-ordføreren.

I forbindelse med oppstarten av den nasjonale Sykle til jobben-kampanjen etter påske, inviterer hun deg til å komme med innspill og spørsmål til hvordan det kan bli attraktivt å velge eksempelvis sykkel og gange frem for bilen både til skole, jobb og fritidsaktiviteter i Lier.

Møt ordføreren på Facebook

Nettmøtet arrangeres på Facebook torsdag 20. april mellom klokken 09.00 og 11.00.

Sammen med ordføreren sitter Trond Solem, som er prosjektleder for sykkel i Buskerudbyen og miljørådgiver i Lier kommune, Ingebjørg Tofte.

Sykkel vs bil

Hovedspørsmålet er hvordan Lier kommune kan gjøre det mer attraktivt å velge sykkel fremfor bil. Har du gode innspill, spørsmål eller kommentarer, så skriv det inn på nettmøte-arrangementet på Facebook-siden til Lier kommune.

Alle som bidrar med spørsmål, kommentarer eller innspill før eller under nettmøtet er med i trekningen av en sykkelhjelm som gis bort av Buskerudbyen.

Doble sykkeltrafikken

I sykkelplanen for Lier er det et uttalt mål at sykkeltrafikken skal dobles fra 3,6% av trafikken i 2014 og til 8 % i 2013. Dette er også i tråd med målene til Buskerudbyen.

Mange skoleelever i Lier er flinke til å benytte seg av sykkel eller gange på skoleveien. Det er et mål at minimum 80% av alle skoleelever skal gå eller sykle til og fra skolen.

- Har du innspill til hvordan vi kan legge bedre til rette for sykkel og gange i Lier? Eller lurer du på noe om sykkel eller kollektivsatsingen? Spør meg gjerne under nettmøtet, oppfordrer ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Trond Solem er prosjektleder for sykkel i Buskerudbyen og er en ivrig syklist. Trenger du tips til hvordan du kan komme i gang med sykling, eller hvordan du på en enkel måte kan få til mer sykling i hverdagen. 

Delta med spørsmål, innspill og kommentarer rett i nettgjestarrangementet på Facebook.