I uke 21 (22. – 25. mai) pågår det arbeid med geosynkronisering av plandata ved planseksjonen i Lier kommune.

Geosynkronisering inngår som et element i en større systemkontekst, hvor ulike systemer har ansvar for å ajourføre data, samtidig som andre systemer bruker samme data i sine systemer og ønsker at dataene er oppdatert.

Geosynkronisering gjelder de prosesser som skal til for at oppdateringen skal kunne skje på en sikker måte.

Arealplaner forvaltes i dag i datasystemer i de enkelte kommuner i nært samspill med kommunens systemer for saksbehandling, dokumentarkiv og GIS. Ved geosynkronisering av plandata samles data om arealplaner i en database, med kontinuerlig oppdatering. Med en slik løsning blir det enklere å få tilgang til oppdaterte plandata, eksempelvis i arbeid med statistikkformål på fylkes- eller landsbasis.

I denne perioden kan kommunens kartløsning for arealplaner være noe ustabil. Ved problemer med å hente opp plankart/bestemmelser og andre opplysninger om arealplaner, ta direkte kontakt med planseksjonen. Telefonnummeret til servicetorget er 32 22 01 00.