Barnas miljøpris, miljøprisen og byggeskikkprisen i Lier ble delt ut til verdige vinnere under Lierdagene 5.-7.juni.

Barnas miljøpris gikk til Akebakken barnehage for deres prosjekt "Uteglede - et prosjekt i friluftslivets ånd". Gjennom prosjektet har barnehagen laget en ny leirplass med lavvo og bålplass, og de har gjort lekeplassen i barnehagen enda mer spennende med nye lekeapparater.

I begrunnelsen fra juryen heter det blant annet at Akebakken barnehage gjennom sitt prosjekt bygger gode holdninger hos barna relatert til natur og friluftsliv og at det er et særdeles godt prosjekt å trekke frem i friluftslivets år.

Miljøprisen i Grønne Lier

Miljøprisen i Grønne Lier gikk til Asko Drammen AS. Juryen mener at bedriften er et foregangseksempel på hvordan bedrifter i Lier kan ta ansvar for egne miljø- og klimatiltak. Bedriften har blant annet konkrete tiltak for å minske klimagassutslipp og tiltak for å redusere energibruk i bygg.

Byggeskikkprisen 2015

Byggeskikkprisen i Lier ble også delt ut under Lierdagene. I år gikk den til Anne Sofie Funnesdal og Jens Hauger for uteanlegg med gårdsdam på gården Funnesdal på Tranby. Gårdsdammen gir naturlige og gode leveforhold til blant annet salamander, frosk og ender. Omgivelsene er oppgradert, og beplantet med ulike blomster og grønne planter.

Juryen mener at prosjektet setter pris på tradisjonelle kvaliteter i kulturlandskapet som er verdt å ta vare på og videreutvikle.

Klikk på bildene, så blir de større

Vinnere miljøpriser

Foto. Lier kommune