Her får du oversikten over skolestart på skolene i august.

Grunnskolene i Lier

Nytt skoleår starter mandag 21. august 2017: