Det er styremøte i Lier Eiendomsselskap KF mandag 6. februar.

Styremøtet foregår på Fosshagen mandag 6. februar 2017 fra klokken 17.30 - 20.30.

Dette er sakslisten:

Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av referat fra forrige møte
 Budsjett 2017, justering etter rammetildeling i HP 2017, sak for vedtak
Internhusleie Lier kommune, sak for vedtak
Orienteringssaker

Her er lenke til sakspapirene