Telefonene på servicetorget er nede

Telefonlinjene inn til servicetorget er nede. IKT arbeider med å få det i orden igjen.

Lier kommune beklager ulempene dette medfører.

Vi håper at telefonlinjene kommer opp igjen så snart som mulig.

Sist oppdatert: 27. november 2015