Følg temamøte om rv. 23 live fra klokken 12!

13. juni samles representanter fra blant annet næringslivet, veivesenet, departementet og Røyken, Hurum og Lier kommuner til temamøte om rv. 23.  

Følg møtet fra klokken 12.00:

http://www.ustream.tv/channel/DVej6GhNG5L

Rv. 23 er en sentral transportåre både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er imidlertid en del utfordringer knyttet til fremkommelighet, sikkerhet i Oslofjordtunnelen og nærmiljøulemper på strekningen mellom Dagslett i Røyken til påkobling E18 i Lier.

Formålet med temamøtet er å mobilisere rundt rv. 23 mot kommende rullering av Nasjonal Transportplan (NTP). Finansieringen er delvis på plass i inneværende NTP.

Røyken kommune, Røyken Næringsråd, Hurum kommune, Lier kommune og E134 Haukelivegen AS er arrangør av temamøtet.