Eierportal

Velkommen til Lier kommunes eierportal. Eierportalen skal være en informasjonsbase som gir kunnskap om Lier kommunes eierpolitikk og eierposisjoner.

Kommunens eierpolitikk er de overordnede prinsippene for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner. Kommunens eierpolitikk ligger fast over tid og vil som utgangspunkt gjennomgås i starten av hver kommunevalgperiode.

Eierportalen viser kommunens eierposisjoner gjennom omtaler, nøkkeltall og målformuleringer for de selskap og foretak som Lier kommune har eierposisjoner i.

Lierdalen