Avlastning

Gå til

Hva vi tilbyr 

  • Rehabiliteringsavdelingen
  • Kortidsplass på institusjon
  • Avlastning på institusjon
  • Lindrende enhet

Erfaring viser at rehabilitering, korttid og avlastning er forebyggende tjenester som kan utsette behovet for heldøgns omsorgstilbud.

Rehabilitering, korttid og avlastning på institusjon krever vedtak fra kommunen. Du må fylle ut en søknad, hvor du beskriver dine behov for tjenesten. Søknaden skal sendes til Brukerkontoret som gjør en vudering av hjelpebehovet.

Søknadsskjema for tjenestene

Søknadsskjema

Kontakt oss

Brukerkontoret tlf: 32 22 01 00

Hjemmetjenesten i distriket du bor:

Ytre Lier hjemmetjeneste
Tlf: 32 24 11 70

Øvre Lier Hjemmetjeneste
Tlf: 32 22 68 90

Sist oppdatert: 19. september 2014

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?