Personer med funksjonsnedsettelse

Gå til

Barn med funksjonsnedsettelse

Hjelpetjenester for barn og unge

Lier kommune har flere tilbud til barn/unge under 18 år og deres familie/pårørende.

Hjelpetjenestene for barn og unge (0 - 18/23 år) i Lier består av:

Sammen med barnehager og skoler skal alle hjelpetjenestene sikre at utsatte barn og unge
får tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp.

Hvis du er i tvil om hvilken hjelpetjeneste du skal henvende deg til, ta direkte kontakt med
en av tjenestene, så vil de hjelpe deg videre:

Telefon: 32 22 01 00
E-post: postmottak@lier.kommune.no

Voksne med funksjonsnedsettelse

Boliger for personer med funksjonsnedsettelse

Vi tilbyr ulike boformer for personer med utviklingshemming:

 • 2 boliger med heldøgns bemanning
 • frittliggende leilighet - for personer som kan klare seg med bistand fra hjemmetjenesten

Boform avhenger av den enkeltes funksjonsnivå.

Virksomheten yter tjenester til personer med varige og sammensatte bistandsbehov som følge av funksjonshemming. Virksomheten består av 9 bofellesskap. Det ytes også tjenester til personer bosatt utenfor bofellesskapene.

Bratromveien 3,5 og Tranbylia, Joseph Kellers vei 11; 3408 Tranby

Lierstranda 68 – 6 Leiligheter
Lierstranda 70 – 4 Leiligheter
Eikelivegen 7 – 4 Leiligheter
Eikelivegen 9 – 4 av 7 Leiligheter pr. d.d.
Eikelivegen 11 – 7 Leiligheter
Sauevegen 50 – 2 Leiligheter

Kontaktinformasjon:

 • Virksomhetsleder:
  Hege Jensen
  Tlf: 32845740

 • Fagkoordinator:
  Wenche Amundsen
  Tlf. 32 84 57 40
 • Fagkoordinator:
  Anne Grethe Sælør
  Tlf: 32 84 57 40

 • Fagkoordinatorer/kontaktpersoner vedrørende:
  Lierstranda 68/70:
  Per Christian Lie
  tlf.: 916 26 538

  Eikeliveien 7/9/11 og Saueveien 50:
  Stig Bergmann
  tlf.: 409 18 291

BPA

Her finner du informasjon om Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Kjernehuset

Se dagsenter

Fritidskontakt

Se fritidskontakt

Sist oppdatert: 04. september 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?