Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Gå til

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Leder Vibeke Ortun
E-post: vibeke.ortun@lier.kommune.no

Telefon: 99235815

Lierbyen helsestasjon

Kontaktinformasjon:

Tlf: 32 22 77 30
Adresse: Heggveien 2, 3403 Lier
Postadr.: Pb. 205, 3401 Lier
E-post: lierbyen.helsestasjon@lier.kommune.no

Åpningstider:

Mandag til fredag  fra 08.00 til 15.00.

Ansatte ved Lierbyen helsestasjon:

Jordmor Mona Jakobsen
Mob: 93 29 60 99
E-post: mona.jakobsen@lier.kommune.no

Helsesøster Guro Bredli
Mob: 93 29 61 11
E-post: guro.sandvik.bredli@lier.kommune.no

Helsesøster Trine Christoffersen
Mob: 93 29 61 48 E-post: trine.christoffersen@lier.kommune.no

Helsesøster Ranveig Steien
Mob: 45 43 82 28
E-post: ranveig.steien@lier.kommune.no

Helsesøster Eli Andresen

Mobil:40900538
E-post: eli.andresen@lier.kommune.no

Helsestasjonsleger:  Tone Harr og Karen Sømborg

Turnuslege: Jeppe Schaeffer

Helsestasjonsassistent Silje Rasmussen

Kontaktinformasjon:

Tlf: 32 24 32 80
Tranby torg 5, 3408 Tranby
E-post: tranby.helsestasjon@lier.kommune.no

Åpningstider:

Tirsdag og torsdag fra kl. 0800 – 1500

Ansatte ved Tranby helsestasjon:

Helsesøster Anne Cathrine Fulford
Mob: 45 43 77 50
E-post: anne-cathrine.fulford@lier.kommune.no

Helsesøster Maria Flatval
Mob: 94 86 91 46
E-post: maria.flatval@lier.kommune.no

Helsesøster Helle Gustavsen

mobil: 46801090

mail: helle.gustavsen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege Arve Saxrud

Helsestasjonsassistent Sirpa Vestli

Sylling helsestasjon

Kontaktinformasjon:

Tlf: 32 85 62 02
Skoleveien, 3410 Sylling
E-post: lierbyen.helsestasjon@lier.kommune.no

Åpningstider:

Onsdag og torsdag fra kl. 0800 – 1500

Ansatte ved Sylling helsestasjon:

Helsesøster Charlotte Thomassen
Mob: 97 71 51 39
E-post: charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege Tora Johansen

Helsestasjonsassistent Sirpa Vestli

Hva helsestasjonen tilbyr

Helsestasjonen er et gratis og frivillig tilbud til barnefamilier fram til de begynner på skolen. Helsestasjonen samarbeider tverrfaglig med andre instanser i kommunen og kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonen driver forebyggende og helsefremmende virksomhet.

Målet vårt er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Helsestasjonen tilbyr:

 • Svangerskapsomsorg v/      jordmor
 • Åpen tid for veiing:      Torsdager fra kl. 1330 – 1500 v/Lierbyen helsestasjon.
 • Hjemmebesøk til familier      med nyfødte barn
 • Barselgrupper
 • Helseundersøkelser av spe-      og småbarn
 • Vaksinasjon
 • Råd, veiledning og      helseopplysning
 • TFF og Cos P      (foreldreveiledningskurs)
 • Psykisk helse barn og unge  team

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tjenesten består av helsesøster og fysioterapeut.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle elever ved skolene i Lier er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, samarbeider blant annet med PPT, fastlege og barnevern. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten på barneskolene

 1. trinn

Helsesøster inviterer til samtale med fokus på barnets trivsel, ernæring, aktivitet og familieforhold. Vi vurderer språk, gjør en hørselsundersøkelse og måler høyde og vekt.                                                                                                                      Helsetjenesten ønsker med dette å etablere en kontakt mellom skolehelsetjenesten og barnet med foreldre. Vi jobber tverrfaglig med skolen og ønsker å bistå slik at barnet skal trives og ha god helse som er en viktig forutsetning for å tilegne seg læring på skolen. Andre temaer det kan være aktuelt å ta opp er kosthold, søvnrutiner, grensesetting, skjermtid og motorisk utvikling. Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.

 1. trinn

Tilbud om vaksinering (Tetravac; vaksine mot stivkrampe, kikhoste, difteri og polio) Vekt/høydemåling og samtale. Med foreldre/foresatte til stede.

 1. trinn

Grupper med tema «Hvordan ta vare på seg selv»

 1. trinn

Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.

      6. trinn

Tilbud om vaksinering ( MMR vaksine, meslinger, kusma og røde hunder) Pubertetsundervisning i grupper.                                                                         

      7. trinn

Tilbud om HPV vaksine til jentene.

 Helsesøstere ved barneskolene:

Sylling skole:

Charlotte Thomassen

mob 97715139

charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Oddeval skole:

Charlotte Thomassen

mob 97715139

charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Hallingstad skole:

Heia skole:

Hennummarka skole:

Ingvild Enger

mob. 40803343

ingvild.enger@lier.kommune.no

Nordal skole:

Janne Siri Aarvik-Hansen

mob. 40903213

janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Hegg skole:

Janicke Bell

mob. 97732180

janicke.bell@lier.kommune.no

Janne Siri Aarvik-Hansen

mob. 40903213

janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Høvik skole:

Hanne Valø

mob. 97735902

hanne.valo@lier.kommune.no

Maria Flatval

mob. 94869146

maria.flatval@lier.kommune.no

Gullaug skole:

Ranveig Steien

mob. 45438228

ranveig.steien@lier.kommune.no

Egge skole

Helsesøster Helle Gustavsen

Tlf. 46801090

helle.gustavsen@lier.kommune.no

 

 Skolehelsetjenesten på ungdomsskolene

8. trinn

- Grupper med tema kost, aktivitet, pubertet, overgrep, følelser og forventning til ungdomstid.

- vekt- og høydemåling.

9. trinn

- Helseopplysning/ undervisning med tema « Å være ung», med hovedvekt på rus.

10. trinn

- Tilby vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ( dTP- IPV- vaksine).

- målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse

-Helseopplysning/ undervisning om seksualitet, samliv, legning, prevensjon og kjønnssykdommer.

Helsesøstere ved ungdomsskolene:

Sylling skole:

Cathrine Møller Fossen

mob. 97471522

ranveig.steien@lier.kommune.no

Tranby skole:

Kristin Karlbom Sveaas

mob. 40913103

kristin.karlbom-sveaas@lier.kommune.no

Lierbyen skole:

Cathrine Møller Fossen

mob. 97471522

cathrine.moller-fossen@lier.kommune.no

Høvik skole:

Hanne Valø

mob. 97735902

hanne.valo@lier.kommune.no

Maria Flatval

mob. 94869146

maria.flatval@lier.kommune.no

 Psykisk Helse barn og unge- team

Psykisk helseteam for barn og unge 0-18 år er et lavterskeltilbud ved helsetjenesten i Lier. Teamet består av en psykolog og en psykiatrisk sykepleier/familieterapeut og en psykiatrisk sykepleier/helsesøster. De gir i hovedsak psykisk helsehjelp til barn, unge og deres familier hvor ordinær helsestasjons/skolehelsetjeneste – oppfølging ikke er tilstrekkelig. Vanlig henvisning via helsesøstre selv, tett samarbeid med blant annet helsesøster, skole, barnehager, barnevern, bupa o.a.

Henvisningsskjema til psykisk helseteam barn og unge

 

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut

Marianne M. Sørvald

Mob. 91911640

marianne.sorvald@lier.kommune.no

Helsesøster og psykiatrisk sykepleier

Hanne Tønnesen

Mob. 40803342

hanne.tonnesen@lier.kommune.no

Psykolog Tuva Øktedalen

mob. 40804402

tuva.oktedalen@lier.kommune.no

 Skolehelsetjenesten på videregående skole

Det er ingen lovpålagte oppgaver på videregående skoler, men et drop-in-tilbud til elever som har behov for helsehjelp og/eller trenger noen å snakke med. Tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov.

St. Hallvard videregående skole:

Signy Monhof

mob. 93807944

signy.monhof@lier.kommune.no

Mona Jakobsen

mob. 93296099

mona.jakobsen@lier.kommune.no

Briskeby skole og kompetansesenter:

Signy Monhof mob. 93807944

signy.monhof@lier.kommune.no

Lier videregående skole:

Trine Christoffersen

mob. 93296148

trine.christoffersen@lier.kommune.no

 Helsestasjon for ungdom ved Lierbyen helsestasjon,

Heggveien 2, 3403 Lier

Drop - in

Åpent hver tirsdag og torsdag 15.30 – 18.00

Tirsdag: Bemannet med helsesøster, lege og psykiatrisk sykepleier.

Torsdag: Bemannet med helsesøster og psykiatrisk sykepleier.

Sist oppdatert: 08. mars 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?