Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Gå til

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Leder Vibeke Ortun
E-post: vibeke.ortun@lier.kommune.no

Telefon: 99235815

Lierbyen helsestasjon

Kontaktinformasjon:

Tlf: 32 22 77 30
Adresse: Heggveien 2, 3403 Lier
Postadr.: Pb. 205, 3401 Lier
E-post: lierbyen.helsestasjon@lier.kommune.no

Åpningstider:

Mandag til fredag  fra 08.00 til 15.00

Ansatte ved Lierbyen helsestasjon:

Jordmor Mona Jakobsen
Mob: 93 29 60 99
E-post: mona.jakobsen@lier.kommune.no

Helsesøster Jeanette Brekkhus Hagen
Mob: 40 80 44 10
E-post: jeanette.brekkhus.hagen@lier.kommune.no

Helsesøster Trine Christoffersen
Mob: 93 29 61 48
E-post: trine.christoffersen@lier.kommune.no

Helsesøster Sigrid Stendal
Mob: 94 82 44 42
E-post: sigrid.stendal@lier.kommune.no

Helsesøster Eli Andresen
Mob: 40 90 05 38
E-post: eli.andresen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege Tone Harr

Turnuslege

Helsestasjonsassistent Silje Rasmussen

Kontaktinformasjon:

Tlf: 32 24 32 80

Tranby torg 5, 3408 Tranby
E-post: tranby.helsestasjon@lier.kommune.no

Åpningstider: Alle hverdager 08.00-15.00

Sentralbordet er betjent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 0800-1500

Onsdag og fredag anbefales du å ringe Lierbyen helsestasjon (tlf. 32 22 77 30)

Dersom du ringer eller sender e-post/sms til helsesøster/jordmor tar hun kontakt med deg.

 

 

Ansatte ved Tranby helsestasjon:

Helsesøster Anne Cathrine Fulford
Mob: 45 43 77 50
E-post: anne-cathrine.fulford@lier.kommune.no

Helsesøster Maria Flatval
Mob: 94 86 91 46
E-post: maria.flatval@lier.kommune.no

Helsesøster Helle Gustavsen
Mob: 46 80 10 90
E-post: helle.gustavsen@lier.kommune.no

Jordmor Hanne Kari Snoen
Mob: 41 53 46 43
E-post: hanne.kari.snoen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege Arve Saxrud

Helsestasjonsassistent Sirpa Vestli

Sylling helsestasjon

Kontaktinformasjon:

Tlf: 32 85 62 02
Skoleveien, 3410 Sylling
E-post: lierbyen.helsestasjon@lier.kommune.no

Åpningstider:

Onsdag og torsdag fra kl. 0800 – 1500

Ansatte ved Sylling helsestasjon:

Helsesøster Charlotte Thomassen
Mob: 97 71 51 39
E-post: charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege Tora Johansen

Helsestasjonsassistent Sirpa Vestli

Hva helsestasjonen tilbyr

Helsestasjonen er et gratis og frivillig tilbud til barnefamilier fram til de begynner på skolen. Helsestasjonen samarbeider tverrfaglig med andre instanser i kommunen og kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonen driver forebyggende og helsefremmende og målet vårt er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Helsestasjonen tilbyr:

 • Svangerskapsomsorg ved jordmor
 • Fødselsforberedende kurs
 • Barnimagentreff (BIM)
 • Etterkontroller/6ukerskontroller
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
 • Barselgrupper
 • Helseundersøkelser av spe- og småbarn
 • Vaksinasjon
 • Råd, veiledning og helseopplysning
 • Foreldreveiledningskurs: TFF (Trening i Foreldre Ferdigheter)  og Cos P (Circle of Security -Parenting)
 • Et eget team for Psykisk helse barn og unge

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tjenesten består av helsesøster og fysioterapeut.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle elever ved skolene i Lier er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, samarbeider blant annet med PPT, fastlege og barnevern. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten på barneskolene

 1. trinn

Helsesøster inviterer til samtale med fokus på barnets trivsel, ernæring, aktivitet og familieforhold. Vi vurderer språk, gjør en hørselsundersøkelse og måler høyde og vekt. Helsetjenesten ønsker med dette å etablere en kontakt mellom skolehelsetjenesten og barnet med foreldre. Vi jobber tverrfaglig med skolen og ønsker å bistå slik at barnet skal trives og ha god helse som er en viktig forutsetning for å tilegne seg læring på skolen. Andre temaer det kan være aktuelt å ta opp er kosthold, søvnrutiner, grensesetting, skjermtid og motorisk utvikling. Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.

 1. trinn

Tilbud om vaksinering (Tetravac; vaksine mot stivkrampe, kikhoste, difteri og polio) 

 1. trinn

Grupper med tema «Hvordan ta vare på seg selv». Vekt- og høydemåling.

 1. trinn

Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse. Pubertetsundervisning i grupper.

      6. trinn

Tilbud om vaksinering ( MMR vaksine, meslinger, kusma og røde hunder).

      7. trinn

Tilbud om HPV vaksine.

 Helsesøstere ved barneskolene:

Sylling skole:

Charlotte Thomassen

mob 97715139

charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Oddeval skole:

Charlotte Thomassen

mob 97715139

charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Hallingstad skole:

Ranveig Steien

Mob: 45 43 82 28

ranveig.steien@lier.kommune.no

Heia skole:

Guro Bredli

mob. 93296111

guro.sandvik.bredli@lier.kommune.no

Hennummarka skole:

Ingvild Enger

mob. 40803343

ingvild.enger@lier.kommune.no

Nordal skole:

Janne Siri Aarvik-Hansen

mob. 40903213

janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Hegg skole:

Janicke Bell

mob. 97732180

janicke.bell@lier.kommune.no

Janne Siri Aarvik-Hansen

mob. 40903213

janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Høvik skole:

Hanne Valø

mob. 97735902

hanne.valo@lier.kommune.no

Una Bakken

mob: 40804411

una.bakken@lier.kommune.no

Gullaug skole:

Ranveig Steien

mob. 45438228

ranveig.steien@lier.kommune.no

Egge skole

Guro Bredli

mob. 93296111

guro.sandvik.bredli@lier.kommune.no

 

 Skolehelsetjenesten på ungdomsskolene

8. trinn

- Elevsamtaler/ grupper  om trivsel, psykisk/fysisk/seksuell helse, vold/ overgrep, tobakk/rus, fysisk aktivitet, søvn/ søvnvansker, kost og tannhelse.

- vekt- og høydemåling.

9. trinn

- Helseopplysning/ undervisning  om seksualitet, samliv, legning, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon.

10. trinn

- Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ( dTP- IPV- vaksine).                                                                                                                                            

- Besøk på helsestasjon for ungdom  (HFU).

- målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse

Helsesøstere ved ungdomsskolene:

Sylling skole:

Cathrine Møller Fossen

mob. 97471522

cathrine.moller-fossen@lier.kommune.no

Tranby skole:

Gry Haugen

mob. 48210746

gry.haugen@lier.kommune.no

Lierbyen skole:

Cathrine Møller Fossen

mob. 97471522

cathrine.moller-fossen@lier.kommune.no

Høvik skole:

Hanne Valø

mob. 97735902

hanne.valo@lier.kommune.no

 

Psykisk Helse barn og unge- team

Psykisk helseteam for barn og unge 0-18 år er et lavterskeltilbud ved helsetjenesten i Lier. Teamet består av en psykolog og en psykiatrisk sykepleier/familieterapeut og en psykiatrisk sykepleier/helsesøster. De gir i hovedsak psykisk helsehjelp til barn, unge og deres familier hvor ordinær helsestasjons/skolehelsetjeneste – oppfølging ikke er tilstrekkelig. Vanlig henvisning via helsesøstre selv, tett samarbeid med blant annet helsesøster, skole, barnehager, barnevern, bupa o.a.

Henvisningsskjema til psykisk helseteam barn og unge

 

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut

Marianne M. Sørvald

Mob. 91911640

marianne.sorvald@lier.kommune.no

 

Familieterapeut

Lise Merete U. Bråthen

Mob. 91766235

lise.braathen@lier.kommune.no

 

Psykolog

Kim- Morten Jensen

 Mob. 47707239

kim-morten.jensen@lier.kommune.no

 

Psykiatrisk sykepleier

Lill Hege Hansen

Mob. 41534642

lill.hege.hansen@lier.kommune.no

 

Psykologspesialist

Mona Kristiansen

Fra 15. november 2018

 

 Skolehelsetjenesten på videregående skole

Det er ingen lovpålagte oppgaver på videregående skoler, men et drop-in-tilbud til elever som har behov for helsehjelp og/eller trenger noen å snakke med. Tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov.

St. Hallvard videregående skole:

Signy Monhof

mob. 93807944

signy.monhof@lier.kommune.no

Mona Jakobsen

mob. 93296099

mona.jakobsen@lier.kommune.no

Briskeby skole og kompetansesenter:

Signy Monhof mob. 93807944

signy.monhof@lier.kommune.no

Lier videregående skole:

Trine Christoffersen

mob. 93296148

trine.christoffersen@lier.kommune.no

 

Helsestasjon for ungdom 

Her kommer du til nettsidene til Helsestasjon for ungdom (HFU)

 

Informasjon

Gravide i risiko

For mange er svangerskapet en tid med positive forventinger og glede, mens noen kan kjenne på usikkerhet og engstelse for fremtiden. Dette kan skyldes fysisk eller psykisk sykdom, rusmisbruk, voldsproblematikk, manglende nettverk dårlig økonomi osv. Kjenner du noen som er i en slik situasjon, eller kjenner du deg selv igjen? I Lier kommune har vi en tverrfaglig ressursgruppe som kan være til hjelp. Klikk her for å se brosjyren.

Sist oppdatert: 02. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?