Tjenester for voksne med fuksjonsnedsettelse

Virksomhetsleder: Hilde Stenerud  Tlf: 92841253  Epost: hilde.stenerud@lier.kommune.no

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her: Vedtakskontoret: for kontaktinfo og søknad.

Kontaktinformasjon på virksomheten:

Virksomhetsleder:

Hilde Stenerud, tlf 92841253

Avdelingsledere:

Eikeliveien 7/9/11: Aud Thune Øritsland, tlf 92224485

Saueveien: Stig Bergmann, tlf. 40918291

Lierstranda 68/70: Eli E. Torkildsen, tlf. 41316548

Bratromveien 3/5: Sanja Eminovic, tlf. 96234940

Tranbylia: Stine Sem-Jacobsen, tlf. 90684743

BPA-ordningene knyttet til virksomheten: Helene Næss Thoresen, tlf. 95733836

Voksne med funksjonsnedsettelse

Et godt sted å være, et godt sted å bo.
Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av 9 boligenheter, Bratromveien 3 og 5, Tranbylia, Lierstranda 68 og 70, Eikeliveien 7, 9, 11 og Saueveien 50. Her bor det i dag beboere i alderen 19 til 86 år, med ulike funksjonshemninger, psykisk utviklingshemming, autisme og sammensatte utfordringer. I tillegg har virksomheten ansvar for noen av kommunens BPA ordninger.
Formålet med vårt arbeid er å ivareta den enkelte beboers behov, samtidig som vi ønsker å berike deres liv. Vi følger dem i deres hverdag og sørger for at dagene deres er tilrettelagt både i forhold til jobb og fritidsaktiviteter, i og utenfor boligen.
Den faste personalgruppa består i dag av totalt ca. 250 personer i ulike aldere, hvorav flere har lang erfaring med forskjellige typer omsorgsarbeid. Fagpersonalet har forskjellige kompetanseområder som sikrer en god tverrfaglighet. Vi har også en gruppe med assistenter som gjennom stort engasjement og erfaring bidrar til en sunn og utfyllende personalstab. I tillegg har vi også et antall vikarer som er tilknyttet virksomheten.
Lier kommune er også i ferd med å planlegge for fremtiden, og det planlegges to nye avdelinger i virksomheten. En av disse er en enhet med 8 leiligheter der vi ønsker å utvikle et sterkt fagmiljø knyttet opp mot beboere som har stort behov for tjenester. Denne avdelingen blir lokalisert i Gifstadbakken 9, og planlegges å stå ferdig i løpet av første halvdel av 2018. Den andre avdelingen skal driftes i nært samarbeid med Virksomhet for barn og unge med funksjonsnedsettelse, og skal være et tilbud til våre unge voksne i overgangen fra foreldrehjemmet til egen bolig. Boligen etableres i Vestsideveien 100.

BPA

Her finner du informasjon om Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Kjernehuset

Se dagsenter

Fritidskontakt

Se fritidskontakt

Sist oppdatert: 18. august 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?