Tjenester for voksne med fuksjonsnedsettelse

Virksomhetsleder: Hege Jensen  Tlf: 993 43 832  Mail: Hege.Jensen@lier.kommune.no

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her: Vedtakskontoret: for kontaktinfo og søknad.

Kontaktinformasjon på virksomheten:

Virksomhetsleder:

Hege Jensen

Tlf: 993 43 832

Avdelingsleder Bratromveien 3 og 5:

Sanja Eminovic

Tlf: 32 85 44 62

Avdelingsleder Tranbylia:

Stine Sem-Jacobsen

Tlf: 32 84 57 40

Avdelingsleder Lierstranda:

Eli Engum Torkildsen

Tlf: 32 84 85 40

Avdelingsleder Saueveien 50:

Stig Bergmann

Tlf: 32 85 44 62

Fagkoordinator:

Wenche Amundsen

Tlf. 32 84 57 40

Fagkoordinator:

Anne Grethe Sælør

Tlf: 958 13 768

Fagkoordinator:

Eli Engum Torkildsen

Tlf: 32 84 85 40

Voksne med funksjonsnedsettelse

Boliger for personer med funksjonsnedsettelse

Vi tilbyr i hovedsak to ulike boformer for personer med funksjonsnedsettelse:

Boliger med heldøgns bemanningFrittliggende leilighet - for personer som kan klare seg med hjemmetjeneste

Virksomheten yter tjenester til personer med varige og sammensatte bistandsbehov som følge av funksjonsnedsettelse. Virksomheten består av 9 bofellesskap. Det ytes også tjenester til personer bosatt utenfor bofellesskapene.

Bratromveien 3: 7 Leiligheter

Bratromveien 5: 5 Leiligheter

Tranbylia: 6 Leiligheter

Lierstranda 68: 6 Leiligheter
Lierstranda 70: 4 Leiligheter
Eikelivegen 7: 4 Leiligheter
Eikelivegen 9: 7 Leiligheter
Eikelivegen 11: 7 Leiligheter
Sauevegen 50: 2 Leiligheter

BPA

Her finner du informasjon om Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Kjernehuset

Se dagsenter

Fritidskontakt

Se fritidskontakt

Sist oppdatert: 07. juni 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?