Fysioterapeut og ergoterapeut

Gå til

Kontaktinfo til avdelingen:

Avdelingsleder: Morten Påsche
E-post: morten.pasche@lier.kommune.no
Tlf. 32 22 59 18

Fysioterapi for barn og unge:

Tjenesten er gratis for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Hva vi tilbyr

Vi foretar vurderinger og oppfølging av henvendelser fra helsestasjon, barnehage, skole, sykehus og foreldre/ foresatte.

På helsestasjonene arbeider vi med:

  • Undervisning, råd og veiledning om barns motoriske utvikling, bruk av utstyr og trening for mødre.
  • Vurdering og oppfølging av barn ut fra ulike problemer innen motorisk utvikling, feilstillinger i ledd, rygg og nakke, skader og funksjonshemninger.
  • Råd til foreldre, samt henvise om behov til  spesialist-helsetjenesten sammen med lege og helsesøster.
  • For barn med spesielle behov har tjenesten tilbud om bassenggruppe      i oppvarmet vann

I barnehagene arbeider barnefysioterapeutene med:

  • Råd og veiledning til barnehagens personale for å fremme fysisk      aktivitet og god helse
  • Individuell vurdering og oppfølging ut fra barnets behov

Innen skolehelsetjenesten arbeider barnefysioterapeutene med:

  • Råd og veiledning til lærerne, skolens personale forøvrig, elevene      og foreldre/ foresatte
  • Fremmer fysisk aktivitet og god helse gjennom informasjon      individuelt og i forbindelse med foreldremøter og undervisning i klasser
  • Individuell vurdering ut fra henvendelse fra lærere i samråd med      foreldre, ut fra problemer innen fin- og/eller grovmotorikk,      feilstillinger i ledd, rygg eller nakke eller muskel/ skjelett plager
  • Har bevegelsesgrupper i samarbeid med skolens personale

 

Kontaktpersoner:

Hegg/Gullag/Nordal: Anne Cecilie Weel Aass
Tlf 32 22 59 68
E-post: anne-cecilie.weel.aass@lier.kommune.no

Tranby, Hennummarka, Lierskogen m.m.: Ellen Roseth,
Tlf. 32 22 59 66 (mandag – fredag)
E-post:ellen.roseth@lier.kommune.no

Sylling, Høvik m.m.: Siri Brembo
Tlf. 32 22 59 67/ mob. tlf. 415 01 582 (mandag – torsdag)
E-post: Siri.brembo@lier.kommune.no

 

Fysioterapi for personer over 18 år

Fysioterapeuter arbeider med å forbedre eller opprettholde menneskers funksjonsevne gjennom tilrettelagt trening og behandling. Fysioterapeuter jobber også med fysisk tilrettelegging i bolig og fritid.

Lier kommune har ansatt 10 fysioterapeuter fordelt på 8,2 årsverk. I tillegg finnes det 15 fysioterapeuter som arbeider på eget institutt med driftstilskudd fra kommunen.

Kommunal fysioterapi i Lier er organisert under virksomhet rehabilitering. Deres hovedmålsetning er: "Virksomhet rehabilitering skal bidra til å opprettholde og bedre befolkningens funksjon og livskvalitet"

Private fysioterapi-institutt
I Lier kommune arbeider det 15 fysioterapeuter med driftstilskudd, fordelt på seks private institutt i kommunen. Hovedarbeidsområde er å forbedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. Timebestilling gjøres direkte til hvert enkelt institutt.

Kontaktinfo til kommunale fysioterapeuter

Privatpraktiserende fysioterapeuter:

Oversikt privatpraktiserende fysioterapeuter

Hjelpemiddel-lageret

Kommunens hjelpemiddel-lager har ansvar for korttidsutlån av hjelpemidler. Hjelpemidlene lånes ut for inntil tre måneder og skaffes gjennom å ta kontakt med hjelpemiddel-lageret. Det er ikke nødvendig med rekvisisjon fra lege. Noen små hjelpemidler må bruker selv kjøpe.

Ved langvarige behov (varig behov, over 2 år) må det søkes om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen Buskerud. De ansatte på hjelpemiddellageret, samt ergo- og fysioterapeutene i kommunen kan hjelpe deg med dette.

Det kommunale hjelpemiddellageret betjenes av fysioterapeuter. Ved behov for hjelpemidler eller for mer informasjon: Hjelpemiddellageret Tlf 32 22 59 63.

Besøksadresse: Fossveien 31, 3403 Lier

Åpningstid: Mandag kl. 08.00 - 10.30 Onsdag kl. 12.00 - 15.00 Fredag kl. 08.00 - 10.30

Hørselhjelpemidler

Ved behov for hørselshjelpemidler, ta kontakt med hørselskontakt: 32 22 59 20

Synshjelpemidler

Ved behov for synshjelpemidler, ta kontakt med synskontakt: 32 22 59 20

Hjelpemiddeltekniker (Ambulerende vaktmester)

Hjelpemiddeltekniker Thomas Stubberud henter tekniske hjelpemidler på hjelpemiddelsentralen i Buskerud,
og bringer ut ved behov. Hjelpemidlene kan også hentes på hjelpemiddellageret i kommunen.
Han monterer og reparerer hjelpemidler, og henter når de ikke lenger er i bruk.

Rehabilitering

Se også: Rehabilitering

Sist oppdatert: 22. november 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?